Tảo silic

Tảo silic
Diatom2.jpg
Marine diatoms.
Scientific classification
Domain: Eukaryota
Kingdom: Chromalveolata
Phylum: Heterokontophyta
Class: Bacillariophyceae
Haeckel 1878
Bộ

Tảo silic hay tảo cát là một nhóm tảo chính, và là một trong những loại phytoplankton phổ biến nhất. Hầu hết tảo cát là đơn bào, mặc dù chúng có thể tồn tại thành cụm ở dạng các sợi mảnh (Fragillaria), quạt (Meridion), zic-zắc (Tabellaria), hay hình sao (Asterionella). Tảo cát là nguồn trong chuỗi thức ăn. Điểm đặc trưng của các tế bào tảo cát là chúng được bao bọc bên trong một thành tế bào được làm bằng silica, được gọi là vỏ tảo cát. Các vỏ này rất đa dạng về hình dạng nhưng chúng thường được cấu tạo bởi hai mặt không đối xứng có vách ngăn ở giữa. Các hóa thạch cho thấy rằng chúng xuất hiện trong, hoặc sớm hơn kỷ Jura sớm. Các nhóm tảo cát là công cụ được dùng phổ biến để quan trắc các điều kiện môi trường trong quá khứ và hiện tại, đặc biệt liên quan đến chất lượng nước.

Tham khảo

Xem thêm

Template:Phiêu sinh vật Template:Chromalveolata

Template:Sơ khai sinh học

Thể loại:Tảo Thể loại:Sinh học biển * Thể loại:Heterokont Thể loại:Phiêu sinh vật học