Tần Hoàng Đảo

Template:Chú thích trong bài Tần Hoàng Đảo (秦皇岛市) là một địa cấp thị của tỉnh Hà Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Các đơn vị hành chính trực thuộc

Địa cấp thị Tần Hoàng Đảo quản lý các đơn vị cấp huyện sau:

Các quận nội thành

Các quận nội thành:

Các huyện

Các huyện:

Template:Hà Bắc Template:Thể loại Commons

Template:Sơ khai Trung Quốc

Thể loại:Thành phố tỉnh Hà Bắc Thể loại:Tần Hoàng Đảo