Tổng thống

[[Tập tin:Abraham Lincoln head on shoulders photo portrait.jpg|nhỏ|phải|Abraham Lincoln, Tổng thống Hoa Kỳ thứ 16 (1861–1865)]]

Tổng thốngnguyên thủ quốc gia, cá nhân lãnh đạo cao nhất trong một quốc gia, cũng như thủ tướng quyền hành và phạm vi của họ phụ thuộc quy định đề ra từ tổ chức lập pháp cao nhất của quốc gia đó.

Theo hệ thống dân chủ, Tổng thống là người được bầu ra qua sự lựa chọn của người dân một cách trực tiếp hay gián tiếp, tuân theo hiến pháp của quốc gia đó. Phạm vi quyền lực của cá nhân này nhiều khi vượt xa hơn những quy định thông thường, ví dụ như trong điều kiện đặc biệt họ sẽ là tổng chỉ huy hay nếu có sự ủng hộ của quân đội họ sẽ tạo được quyền lực khó thay đổi.

Ngày nay, phần nhiều quốc gia có một Tổng thống là Nguyên thủ quốc gia.

Tổng thống ở cộng hòa nghị viện là người không đảng phái và do 2/3 quốc hội bầu, có quyền:

  • Bổ nhiệm và bãi nhiệm các quan tòa
  • Trưng cầu dân ý
  • Giải tán quốc hội

Chức vụ Tổng thống tại một số quốc gia

Tổng thống Hoa Kỳ

Donald Trump

Tổng thống Nga

Vladimir Putin.

Tổng thống Pháp

Emmanuel Marcrom

Tổng thống Đức

Frank-Walter Steinmeier

Tổng thống Hàn Quốc

Moon Jae-in

Tổng thống Đài Loan

Thái Anh Văn

Tổng thống Venezuela

Juan Guaidó 

Tổng thống Việt Nam

Chức vụ tổng thống Việt Nam bắt đầu sau khi thành lập chính phủ Việt Nam Cộng Hòa (1955-1975). Chức vụ tổng thống Việt Nam bị bãi bỏ sau sự sụp đổ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 30/4/1975.

Danh sách các tổng thống trong lịch sử Việt Nam:

Tổng thống Nhiệm kì
Ngô Đình Diệm 1955-1963
Nguyễn Văn Thiệu 1967-1975
Trần Văn Hương 1975
Dương Văn Minh 1975

Xem thêm

Tham khảo

Template:Sơ khai chính trị Template:Thể loại Commons

Thể loại:Nguyên thủ quốc gia Thể loại:Chính phủ Thể loại:Dân chủ Thể loại:Tước vị Thể loại:Chức vụ có thẩm quyền Thể loại:Chức vụ quản trị Thể loại:Danh hiệu Thể loại:Tổng giám đốc điều hành