Tội ác chống lại loài người

Template:Chú thích trong bàiTemplate:Wikify Tội ác chống nhân loại bao gồm một trong các hành vi sau, khi được thực hiện có hệ thống hoặc trên phạm vi lớn hoặc được âm mưu, chỉ đạo do một chính phủ hay tổ chức, tập thể:

(a) Giết người;

(b) Hủy diệt;

(c) Tra tấn;

(d) Nô lệ hóa;

(e) Khủng bố chính trị hay chủng tộc, tôn giáo, bộ lạc;

(f) Phân biệt chủng tộc, bộ lạc, tôn giáo liên quan đến sự xâm phạm các quyền cơ bản và tự do của con người dẫn đến sự tổn thất nặng nề về số dân;

(g) Tự ý ép buộc, dùng vũ lực trục xuất, lưu đày;

(h) Tự ý giam hãm;

(i) Ép buộc, dùng vũ lực gây ra sự mất tích;

(j) Cưỡng hiếp và các hành vi lạm dụng tình dục khác;

(k) Những hành động mất nhân tính gây ra thương tổn nặng nề đến tình trạng thể chất hoặc tinh thần, sức khỏe hay phẩm chất con người, như gây tổn thương, tàn tật hay tổn hại khốc liệt cho thân thể.

Tham khảo

  • Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind 1996

Template:Sơ khai

Thể loại:Tội ác quốc tế Thể loại:Tra tấn Thể loại:Tội ác chiến tranh Thể loại:Vi phạm nhân quyền