Difference between revisions of "Template:Pp-meta/pagetype"

From Là gì Wiki
Jump to: navigation, search
(Trang mới: “{{#ifeq:{{TALKSPACE}}|{{NAMESPACE}}|Trang thảo luận| {{#switch:{{NAMESPACE}} |{{ns:}} = Bài viết |{{ns:File}} = Tập tin |{{ns:Te…”)
 
m (Đã nhập 1 phiên bản)
 
(No difference)

Latest revision as of 07:46, 29 January 2019

Bản mẫu

DMCA.com Protection Status