Difference between revisions of "Template:Tài liệu"

From Là gì Wiki
Jump to: navigation, search
m (Việt hóa)
 
m (Đã nhập 1 phiên bản)
 
(No difference)

Latest revision as of 07:46, 29 January 2019

50px|link=|alt=Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Đây là {{Tài liệu}}, bản mẫu này tự động hiển thị hộp tài liệu thuyết trình tương tự như bạn đang nhìn thấy bây giờ, với nội dung của nó được chuyển tải sang từ trang khác. Nó có mục đích để dùng cho các trang được chuyển tải vào các trang khác, nghĩa là các bản mẫu, có thể từ tên miền không gian bản mẫu hoặc không.

Sử dụng

Thực tế bản mẫu này không cần tham số nào cả, chỉ cần thế này:

<!--Last line of your template code--><noinclude>
{{Tài liu}}
<!-- Add categories to the /doc subpage, not here! -->
</noinclude>

Then this template automatically loads the content from the /doc subpage of the template it is used on.

This template can also load the content from any other page. Like this:

<!--Last line of your template code--><noinclude>
{{Tài liu|Template:Other page/doc}}
[[Thể loại:Bản mẫu không gian tên Bản mẫu]]
[[Thể loại:Tài liệu bản mẫu]]
[[Thể loại:Bản mẫu dựa trên ngôn ngữ Lua]]
</noinclude>

Note that when loading the documentation from a page other than the local /doc page it becomes tricky to handle the categories.

The content can also be fed directly as text. Like this:

<!--Last line of your template code--><noinclude>
{{Tài liu
 | content =
(some documentation)
}}</noinclude>

When the |content= parameter is used, the doc box normally does not show the [edit] [purge] links in the top right corner. Note that if the /doc page exists, a link to it is still shown in the link box below the doc box.

Parameter |1= and the |content= parameter can also be combined, like this:

<!--Last line of your template code--><noinclude>
{{Tài liu|1=Template:Any page/doc
| content =
{{Template:Any page/doc |parameters}}
}}</noinclude>

Then the pagename fed as parameter 1 is used for the [edit] [purge] links and for the /doc link in the link box below the doc box. But the content parameter is used for the content shown in the doc box. The above code means that the content is transcluded as {{Template:Any page/doc|parameters}}. In this example a parameter is also fed to the /doc page being loaded.

Đoạn mã này nên được thêm vào ở đoạn cuối của mã cho bản mẫu, lưu ý không được có kí tự trống/kí tự xuống dòng dư thừa trước "<noinclude>" (nó có thể gây ra khoảng trống dư thừa trên các trang mà bản mẫu được sử dụng). Tham biến có thể được sử dụng như nói trên để chuyển tải các trang tài liệu thuyết trình bất kỳ.

Bổ sung các thể loại và liên kết kiên wiki vào trang tài liệu thuyết trình, bên trong phạm vi các thẻ includeonly.

Mẹo: Nếu trang tài liệu thuyết trình chứa các thẻ includeonly hoặc noinclude như là một phần của nội dung thuyết trình, thay thế "<" bằng "&lt;".

Chức năng

Nếu trang tài liệu thuyết trình không tồn tại, liên kết "sửa" bao gồm nạp trước tham biến sao cho việc nhấn chuột vào nó sẽ điền trước phom sửa đổi với định dạng trang thuyết trình cơ bản. Tiêu đề phụ thuộc vào không gian tên gọi; ví dụ, nó sẽ hiển thị "Tài liệu bản mẫu" trong không gian tên Bản mẫu.

Bản mẫu:Tài liệu tự động kiểm tra xem trang bản mẫu nhúng nó có bị khóa hay không và tự động thêm bản mẫu {{pp-template}} ({{khóa-bản mẫu}}, bản mẫu này thêm biểu tượng ổ khóa vào góc trên bên phải). Vì thế không cần thêm {{khóa-bản mẫu}} tại các bản mẫu có dùng {{Tài liệu}}.

Đầu

Ghi nhớ rằng nếu trong không gian tên bản mẫu, nó sẽ chỉ đầu:

Test Template Info-Icon - Version (2).svg Tài liệu bản mẫu

Trong không gian tên khác, nó sẽ chỉ đầu:

Tài liệu

Tuy nhiên trong không gian tên Tập tin, nó sẽ chỉ đầu:

Miêu tả

The heading parameter can be used to set the heading to something else. Like this:

{{Documentation |heading=Infobox documentation}}

If the heading parameter is empty but defined, no heading is shown and no [edit] [purge] links are shown. Like this:

{{Documentation |heading=}}

The heading-style parameter can be fed optional CSS values. Without quotation marks " " but with the ending semicolons ;. For example:

heading-style=font-size:150%;color:red;

Không gian chính và không gian tên thảo luận

Có các không gian tên: Thể loại, Chính, Tập tin và Mediawiki là không có trang con. Chúng sẽ chuyển tải tài liệu tại các trang thảo luận có tên con là /doc. Thực ra phần mềm mediawiki có trang con, tuy nhiên nó chỉ có thể sửa đổi bởi các bảo quản viên và nó sẽ làm hỏng đến các trang Mediawiki do phần <noinclude></noinclude>. Tuy nhiên, chỉ có các không gian tên là Bản mẫu, Thành viên và các không gian tên thảo luận của nó mới có /sandbox và /testcases.

Cơ sở hợp lý

Bản mẫu này cho phép bất kỳ trang nào sử dụng bất kỳ trang tài liệu thuyết trình nào, và cho phép khóa bản mẫu trong khi vẫn cho phép mọi người sửa đổi nội dung thuyết trình và thể loại của bản mẫu. Nó cũng làm giảm việc sử dụng tài nguyên máy chủ bằng cách đi vòng qua hạn chế kỹ thuật của bản mẫu (xem diễn giải của nhà thiết kế và phát triển).

Xem thêm

Thể loại:Bản mẫu định dạng Thể loại:Bản mẫu bị khóa


DMCA.com Protection Status