Thành Thúc Võ

Template:Thông tin nhân vật hoàng gia Thành Thúc Võ (chữ Hán: 郕叔武 hay 成叔武), tên thiệt là Cơ Võ (姬武) trở thành quân chủ khai quốc của nước Thành chư hầu nhà Chu.

Thân thế

Ông là người con trai thứ bảy của Chu Văn vương, em trai của Chu Võ vương, anh em cùng mẹ gồm mười người: Bá Ấp Khảo, Chu Võ vương, Quản Thúc Tiên, Chu Công Đán, Thái Thúc Độ, Tào Thúc Chấn Đạc, Thành Thúc Võ, Hoắc Thúc Xử, Vệ Khang Thúc, Nhiễm Quý Tải. Phong tại nước Thành, nay thuộc huyện Thành Võ, tỉnh Sơn Đông, nhất thuyết tại đông bắc huyện Ninh Dương.

Tham khảo

Chú thích

Template:Tiên công tộc Chu

Template:Sơ khai

Thể loại:Người nhà Thương Thể loại:Người thế kỉ 11 TCN Thể loại:Năm sinh không rõ