Thành phố Luân Đôn

Template:Thông tin khu dân cư Thành phố Luân Đôn (tiếng Anh: City of London) là một khu vực nhỏ trong Đại Luân Đôn, Liên hiệp Anh. Đó là khu lõi lịch sử của Luân Đôn mà xung quanh đó là khu vực đô thị hiện đại phát triển ra và đã có tư cách thành phố kể từ thời xa xưa. Các ranh giới của thành phố vẫn gần như không thay đổi kể từ thời Trung cổ, và nó là bây giờ chỉ là một phần nhỏ của thủ đô Luân Đôn, mặc dù vẫn là một phần đáng chú ý của trung tâm Luân Đôn. Nó thường được gọi là thành phố (thường được viết trên các bản đồ là "Thành phố"), hoặc Dặm Vuông, vì nó chỉ có diện tích hơn một dặm vuông (1,12 dặm vuông/2,9 km2). Những thuật ngữ này cũng thường được sử dụng để nói về ngành công nghiệp dịch vụ tài chính của Liên hiệp Anh nổi tiếng trong lịch sử cho đến nay - vốn bắt nguồn từ khu này.

Trong thời kỳ trung cổ, thành phố này đã bao gồm toàn bộ Luân Đôn. Thuật ngữ "Luân Đôn" ngày nay dùng để chỉ một khu vực đô thị lớn hơn nhiều khoảng tương ứng với Đại Luân Đôn, một khu vực chính quyền địa phương bao gồm 32 khu tự quản Luân Đôn và Thành phố Luân Đôn. Chính quyền địa phương của thành phố, Hội đồng Thành phố Luân Đôn, là chính quyền địa phương đặc biệt ở Liên hiệp Anh, và có một số trách nhiệm không thường lệ so với một chính quyền địa phương khác ở Anh, như có cơ quan cảnh sát cho thành phố. Chính quyền này cũng đặc biệt ở chỗ chịu trách nhiệm và quyền sở hữu ngoài ranh giới của thành phố. Hội đồng được điều hành bởi Tổng Thị trưởng Thành phố Luân Đôn (Lord Mayor of the City of London), một chức vụ riêng biệt (và lâu đời hơn) Thị trưởng Luân Đôn (Mayor of London). Lord Mayor hiện tại cho đến tháng 11 năm 2016 là Andrew Parmley.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Trang chủ

Template:City of London Template:UK cities Template:Sơ khai Anh

Thể loại:Luân Đôn Thể loại:Thành bang Thể loại:Thành phố Luân Đôn Thể loại:Đại Luân Đôn