Thành phố trực thuộc trung ương (Việt Nam)

Lỗi Lua trong Module:Redirect tại dòng 65: could not parse redirect on page "Thành phố trực thuộc trung ương".

Vị trí 5 thành phố thuộc trung ương của Việt Nam (Bắc - Nam: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh và Cần Thơ)

Thành phố trực thuộc trung ương là một đơn vị hành chính tương đương cấp tỉnh của Nước Việt Nam. Đây là các thành phố nằm dưới sự quản lý của Trung ương, khác với các thành phố trực thuộc tỉnh nằm dưới sự quản lý của tỉnh, chỉ tương đương cấp huyện.

Khái quát

Thành phố trực thuộc Trung ương phải là các đô thị loại đặc biệt hoặc đô thị loại I, và được xác định là các đô thị trung tâm cấp quốc gia. Đây là các thành phố lớn, có nền kinh tế phát triển, là khu vực quan trọng về quân sự, chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội là động lực phát triển cho cả quốc gia chứ không còn nằm bó hẹp trong một tỉnh, hay một vùng (liên tỉnh) nữa. Các thành phố này có cơ sở hạ tầng và khoa học công nghệ phát triển, có nhiều cơ sở giáo dục bậc cao, dân cư đông, thuận lợi về giao thông vận tải.

Các thành phố trực thuộc trung ương

Việt Nam hiện có 5 thành phố trực thuộc Trung ương, thứ tự bắc - nam:

Stt Tên thành phố Diện tích
(km²)
Dân số
(người)
Mật độ
(người/km²)
Số quận Số huyện Thị xã Xếp loại
đô thị
Hình ảnh tiêu biểu
<center> 1 <center> Hà Nội <center> 3.358.90 <center> 8.215.000
(2018)
<center> 2.445 <center> 12 <center> 17 <center> 1 <center> Loại
đặc biệt
<center> Thap rua.jpg
Hồ Hoàn Kiếm
<center> 2 <center> Hải Phòng <center> 1.563,70 <center> 2.352.000
(2018)
<center> 1.506 <center> 7 <center> 8 <center> 0 <center> Loại I <center> Hai Phong Ho Chi Minh.JPG
Nhà hát thành phố
<center> 3 <center> Đà Nẵng <center> 1.285.00 <center> 1.064.100
(2018)
<center> 945 <center> 6 <center> 2 <center> 0 <center> Loại I <center> One view of Bach Dang street, Da Nang, Vietnam - Indochina Riverside.jpg
Khu phố trung tâm
<center> 4 <center> Thành phố Hồ Chí Minh <center> 2.095.60 <center> 8.297.000
(2018)
<center> 3.960 <center> 19 <center> 5 <center> 0 <center> Loại
đặc biệt
<center> People's Committee.jpg
UBND thành phố
<center> 5 <center> Cần Thơ <center> 1.339,20 <center> 1.520.000
(2018)
<center> 1.056 <center> 5 <center> 4 <center> 0 <center> Loại I <center> Chợ Cần Thơ.jpg
Chợ Cần Thơ
<center> Tổng cộng <center> 9.740,40 <center> 21.599.000 <center> 2.217[1] <center> 49 <center> 36 <center> 1

Template:Chính trị Việt Nam

Các đơn vị hành chính trực thuộc

Dưới thành phố trực thuộc Trung ương có các đơn vị hành chính cấp huyện gồm huyện ở vùng nông thôn và quận, thị xã vùng đô thị. Các quận hợp thành khu vực nội thành của thành phố, dưới quận là các phường. Các huyện và thị xã hợp thành vùng ngoại thành, dưới huyện là các xã, thị trấn, dưới thị xã là các xã, phường.

Hiện nay, Thủ đô Hà Nội là thành phố trực thuộc Trung ương duy nhất có đơn vị hành chính trực thuộc là thị xã (thị xã Sơn Tây). Trước đây từng có trường hợp như vậy: Kiến AnĐồ Sơn từng là thị xã trực thuộc thành phố Hải Phòng, nhưng nay đã trở thành các quận của Hải Phòng.

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, cấp huyện có thêm 1 đơn vị hành chính mới là "Thành phố" trực thuộc Thành phố trung ương nhằm tạo điều kiện thực thi đề án chính quyền đô thị TP HCM. Dưới Thành phố thuộc thành phố trung ương là các phường.

Nâng cấp

Xem thêm

Template:Multicol

Template:Multicol-break

Template:Multicol-end

Chú thích

Template:Các thành phố của Việt Nam

Template:Sơ khai hành chính Việt Nam

Thể loại:Thành phố Việt Nam Thể loại:Tỉnh Việt Nam Việt Nam Thể loại:Danh sách địa lý Việt Nam Thể loại:Phân cấp hành chính Việt Nam

Thể loại:Danh sách phân cấp hành chính Việt Nam