Tháng mười

Tháng mười là tháng thứ mười theo lịch Gregorius, có 31 ngày.

Template:Lịch tháng này

Những sự kiện trong tháng 10

 • 1:Ngày Người Cao niên Quốc tế (International Day for Older Persons)
 • 4 - 10:Tuần lễ Không gian Thế giới (World Space Week)
 • 5: Ngày Nhà giáo Thế giới (World Teacher's Day)
 • Thứ hai đầu tháng: Ngày Cư ngụ Thế giới (World Habitat Day)
 • Thứ tư thứ nhì: Ngày Hạn chế Thiên tai Thế giới (International Day for Natural Disaster Reduction)
 • 9: Ngày Bưu điện Thế giới (World Post Day)
 • 16: Ngày Lương thực Thế giới (World Food Day)
 • 17: Ngày Quốc tế xóa nghèo (International Day for the Eradication of Proverty)
 • 20: Ngày Phụ Nữ Việt Nam (VietNam Women's Day)
 • 24: Ngày Liên hợp Quốc (United Nations Day) và Ngày Phát triển Thông tin Thế giới (World Development Information Day)
 • 24 - 30: Tuần lễ Giải trừ quân bị (Disarmament Week)
 • 31: Ngày Halloween

Xem thêm

Template:Tháng trong năm

Tham khảo

Template:Sơ khai năm Template:Thể loại Commons

*10 Thể loại:Lịch Thể loại:Lịch Gregorius Thể loại:Tháng mười