Tháng năm

Tháng năm là tháng thứ năm theo lịch Gregorius, có 31 ngày.

Template:Lịch tháng này

Những sự kiện trong tháng 5

Xem thêm

Template:Tháng trong năm Template:Thể loại Commons

Tham khảo

Template:Sơ khai

*05 Thể loại:Lịch Thể loại:Lịch Gregorius Thể loại:Tháng năm