Tháng tư

Tháng tư là tháng thứ tư theo lịch Gregorius, có 30 ngày. Template:Lịch tháng này

Những sự kiện trong tháng 4

Tháng 4 bắt đầu cùng một ngày trong tuần với tháng 7 trong bất kỳ năm nào và cùng ngày trong tuần với tháng 1 trong những năm nhuận.

Xem thêm

Template:Tháng trong năm Template:Thể loại Commons

Tham khảo

Template:Sơ khai

Thể loại:Lịch Thể loại:Lịch Gregorius Thể loại:Tháng tư