Tháng tư

Revision as of 18:16, 14 April 2017 by Mai Ngọc Xuân (talk) (Xem thêm)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Tháng tư là tháng thứ tư theo lịch Gregorius, có 30 ngày. Template:Lịch tháng này

Những sự kiện trong tháng 4

Tháng 4 bắt đầu cùng một ngày trong tuần với tháng 7 trong bất kỳ năm nào và cùng ngày trong tuần với tháng 1 trong những năm nhuận.

Xem thêm

Template:Tháng trong năm Template:Thể loại Commons

Tham khảo

Template:Sơ khai

Thể loại:Lịch Thể loại:Lịch Gregorius Thể loại:Tháng tư