Thính

Thính có thể nói về một trong các nghĩa sau:

Template:Trang định hướng

Theo ngôn ngữ của tuổi trẻ hiện đại: người ta còn sử dụng “thính” dưới cụm từ “thả thính” để miêu tả hành động cưa cẩm nhưng không có mục đích tiến tới một mối quan hệ chân thành.