Open main menu

Là gì Wiki β

Thượng Tiến

Template:Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam Thượng Tiến là một thuộc huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Xã Thượng Tiến có diện tích 55,54 km², dân số năm 1999 là 1098 người,[1] mật độ dân số đạt 20 người/km².

Tham khảo