Thập niên 1940

Revision as of 08:10, 24 July 2018 by ThiênĐế98 (talk) (Đã lùi lại sửa đổi của 14.232.140.14 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Ngọc Xuân bot)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Decade

Thập niên 1940 hay thập kỷ 1940 chỉ đến những năm từ 1940 đến 1949, kể cả hai năm đó. Không chính thức, nó cũng có thể bao gồm vài năm vào cuối thập niên trước hay vào đầu thập niên sau.

Tham khảo

Template:Sơ khai năm Template:Thể loại Commons

*