Open main menu

Là gì Wiki β

Thập niên 1970

Template:Chú thích trong bài Template:Decade

Thập niên 1970 hay thập kỷ 1970 chỉ đến những năm từ 1970 đến 1979, kể cả hai năm đó. Không chính thức, nó cũng có thể bao gồm vài năm vào cuối thập niên trước hay vào đầu thập niên sau.

Sự kiện

Chiến tranh Việt Nam kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975

Tham khảo