Thập niên 1980

Revision as of 06:36, 8 January 2019 by Tuyenduong97 (talk) (Đã lùi lại sửa đổi của 123.27.93.159 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Ngọc Xuân bot)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Chú thích trong bàiTemplate:Decade

Thập niên 1980 hay thập kỷ 1980 chỉ đến những năm từ 1980 đến 1989, kể cả hai năm đó. Không chính thức, nó cũng có thể bao gồm vài năm vào cuối thập niên trước hay vào đầu thập niên sau.

Tham khảo

Template:Sơ khai năm Template:Thể loại Commons

*