Thập niên 1990

Template:Chú thích trong bài Template:Decade

Thập niên 90 chỉ đến những năm từ 1990 đến 1999, kể cả hai năm đó. Đây là thập niên cuối cùng của thế kỷ 20 cũng như thiên niên kỷ 2.

Nhân vật

Các nhà lãnh đạo trên thế giới

Tham khảo

Template:Sơ khai năm Template:Thể loại Commons

Thể loại:Thập niên 1990