Thủ tướng Áo

Thủ tướng Liên bang of Cộng hoà Áo
Bundeskanzler der Republik Österreich
Bundeskanzleramt (Österreich) logo.svg
Flag of Austria (state).svg
Sebastian Kurz crop.jpg
Incumbent
Sebastian Kurz

since 18 tháng 12 năm 2017
Style Ngài
Member of Chính phủ Liên bang
Hội đồng Châu Âu
Residence Ballhausplatz 2, Vienna, Áo
Appointer Tổng thống Liên bang Cộng hoà Áo
Term length Vô hạn
Precursor Thủ hiến Cisleithania
Formation Đệ nhất Cộng hoà Áo
10 tháng 11 năm 1920
First holder Karl Renner,
30 tháng 10 năm 1918
Deputy Phó Thủ tướng Áo
Website bundeskanzler.at

Thủ tướng Liên bang (German: Bundeskanzler) là người đứng đầu chính phủ của Áo. Với tư cách là Chủ tịch Chính phủ Liên bang Áo, Thủ tướng đại diện cơ quan tối cao của hành pháp. Mặc dù chính thức là một thành viên bình đẳng của nội các, Thủ tướng được coi là vị trí mạnh mẽ nhất trong chính trị Áo, và do đó là tổng thống thực tế của quốc gia điều hành. Văn phòng chính thức của Thủ tướng nằm ở Văn phòng Liên bang.

Thủ tướng đương nhiệm là Sebastian Kurz (Đảng Nhân dân Áo), nhậm chức ngày 18 tháng 12 năm 2017

Bổ nhiệm

Thủ tướng được bổ nhiệm và tuyên thệ bởi Tổng thống[1]. Theo lý thuyết, Tổng thống có thể chỉ định bất cứ ai có đủ tư cách để được bầu vào Hội đồng Quốc gia, nghĩa là bất kỳ người nào ở Áo trên 18 tuổi[2]. Trên thực tế, Thủ tướng không thể nắm quyền được trừ khi người đó chỉ huy tin cậy của Hội đồng Quốc gia. Vì lý do này, Thủ tướng thường là lãnh đạo của đảng lớn nhất trong Hội đồng Quốc gia, hoặc là đối tác cao cấp trong liên minh cầm quyền. Một ngoại lệ đáng chú ý xảy ra sau cuộc bầu cử năm 1999. Đảng Tự do giành được nhiều ghế và tham gia vào liên minh với Đảng Nhân dân. Mặc dù điều này có thể khiến lãnh đạo Đảng Tự do Jorg Haider Thủ tướng trở nên nổi tiếng, nhưng ông lại bị coi là gây tranh cãi trong việc trở thành một thành viên của Nội các, chứ không phải là một Chancellor. Do đó, ông ta đã lọt vào lợi của nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ Wolfgang Schüssel.

Thủ tướng không có giới hạn về nhiệm kỳ. Theo luật lệ hiến pháp, Thủ tướng thường đưa ra lệnh từ chức cho Tổng thống sau khi giải thể Quốc hội. Tổng thống thường từ chối và điều khiển Thủ tướng và nội các của mình để hoạt động như một chính phủ cho đến khi một Hội đồng Quốc gia mới được triệu tập và một lãnh đạo đa số mới nổi lên. Trên thực tế, hiến pháp rõ ràng khuyến khích Tổng thống sử dụng Thủ tướng như người kế nhiệm lâm thời của chính mìnhref>B-VG art. 71</ref>.

Một Thủ tướng thường được bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm cùng với các bộ trưởng của mình. Về mặt kỹ thuật, Tổng thống chỉ có thể bổ nhiệm các bộ trưởng do Thủ tướng chỉ định, vì vậy Thủ tướng được bổ nhiệm trước tiên. Sau khi tuyên thệ, Thủ tướng trình Tổng thống danh sách các bộ trưởng của mình; Chúng thường sẽ được cài đặt chỉ vài phút sau đó. Cả hai Thủ tướng và Bộ trưởng đều cần được xác nhận bởi cả hai nhà quốc hội; Những người được chỉ định có đủ khả năng thực hiện các chức năng của các văn phòng của họ ngay sau khi đã tuyên thệ[3].

Hội đồng Quốc gia có thể buộc Tổng thống bãi nhiệm một Thủ tướng hoặc một Bộ trưởng thông qua một động thái không tự tin. Tổng thống được yêu cầu phải bãi nhiệm một thành viên chính phủ mà Hội đồng Quốc gia tuyên bố rằng họ muốn ra đi[4]. Các đảng đối lập đôi khi sẽ bàn về sự không tự tin chống lại các bộ trưởng, và thỉnh thoảng cả các tủ, để chứng minh những lời chỉ trích; Những chuyển động này không phải là dự kiến ​​sẽ vượt qua và không bao giờ làm.

Cựu thủ tướng còn sống

Có năm cựu thủ tướng Áo còn sống:

Tham khảo

  1. Bundes-Verfassungsgesetz article 70
  2. B-VG art. 26
  3. B-VG art. 70
  4. B-VG art. 74

Thể loại:Chính trị Áo Thể loại:Chính phủ Áo