Thủ tướng Na Uy

Revision as of 12:17, 17 October 2018 by Hugopako (talk) (từ khóa mới cho Thể loại:Thủ tướng Na Uy: " " dùng HotCat)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Thủ tướng of Na Uy
Coat of arms of Norway.svg
Erna Solberg, Wesenberg, 2011 (1).jpg
Incumbent
Erna Solberg

since 16 tháng 10 năm 2013
Residence Inkognitogata 18
Seat Oslo, Na Uy
Appointer Quốc vương
Term length Nhiệm kỳ vô hạn
Tổng tuyển cử được tổ chức trong 4 năm.
Inaugural holder Frederik Stang
Formation 1873
Website http://www.regjeringen.no/

Thủ tướng Na Uy (tiếng Na Uy: statsminister, nghĩa đen là "Bộ trưởng Nhà nước") là nhà lãnh đạo chính trị của Na Uy và Người đứng đầu Chính phủ Na Uy. Thủ tướng và Nội các (bao gồm tất cả các bộ trưởng cấp cao nhất của chính phủ) chịu trách nhiệm chung về chính sách và hành động của mình đối với Monarch, Storting (Nghị viện Na Uy), cho đảng chính trị của họ, và cuối cùng là cử tri. Trên thực tế, vì gần như không thể để một chính phủ giữ chức vụ trái với ý định của Storting, Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm chính đối với Storting.

Tham khảo

Template:Sơ khai chính trị Template:Sơ khai Na Uy