Thủy Tây

Template:Chú thích trong bài

Thủy Tây là một trong những xã thuộc huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, vùng Đồng Tháp Mười, Đồng bằng sông Cửu Long.

Điều kiện tự nhiên

  • Diện tích tự nhiên: 3.177 ha.
  • Dân số: 3.540 nhân khẩu.

Vị trí địa lý

Hành chính

Toàn xã chia thành 4 ấp: Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3, Ấp 4

Giao thông, thủy lợi

Giáo dục, Y tế

Kinh tế, xã hội

Văn hóa

Lịch sử

Ngày 26/6/1989 Quyết Định của Hội đồng Bộ trưởng số 74/HĐBT về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số xã, thị trấn và huyện thuộc tỉnh Long An. Huyện Tân Thạnh chia xã Thủy Đông thành hai xã lấy tên là xã Thuỷ Đông và xã Thuỷ Tây. Xã Thuỷ Tây có 9.979 hécta diện tích tự nhiên và 1.824 nhân khẩu.

Nghị định số: 50/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập xã thuộc các huyện Tân Hưng, Thạnh Hóa, Đức Huệ và Thủ Thừa, tỉnh Long An. Thành lập xã Thạnh An thuộc huyện Thạnh Hóa trên cơ sở 6.489 ha diện tích tự nhiên và 3.065 nhân khẩu của xã Thủy Tây.

Tham khảo

Template:Sơ khai Long An

Thể loại:Xã, thị trấn thuộc huyện Thạnh Hóa