Thủy quân lục chiến

Template:Chú thích trong bài Thủy quân lục chiến, (Tiếng Anh: Marines) là thành viên của lực lượng quân sự phục vụ với tư cách lực lượng vũ trang ngoại biên, thường tập trung trên các chiến hạm và tham gia tấn công từ biển vào đất liền.

Truyền thống xưa của thủy quân lục chiến là bảo vệ sĩ quan bộ chỉ huy của tàu chiến trong trường hợp có phiến loạn trên tàu.

Trong quân đội hiện đại, thủy quân lục chiến là những toán quân di động, với công tác đặc biệt trong những cuộc tấn công từ biển vào đất liền.

Năm thành lập của một số lực lượng Thủy quân lục chiến

Template:Các loại Binh chủng Template:Thể loại Commons

Tham khảo

Template:Sơ khai

Thể loại:Hải quân Thể loại:Quân đội