Thứ Năm

Template:Bài cùng tên Thứ Năm là một ngày trong tuần nằm giữa thứ Tưthứ Sáu. Thứ Năm trong một số tiếng phương Tây được lấy tên từ Sao Mộc.

Tiếng Việt chịu ảnh hưởng từ tiếng Bồ Đào Nha vốn gọi ngày này trong tuần là quinta-feira, nghĩa là "ngày lễ thứ năm".[1] Một số ngôn ngữ khác như tiếng Ả Rập, tiếng Hy Lạp, tiếng Do Thái, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cũng gọi ngày trong tuần theo thứ tự đó.

Trong khi đó tiếng Hoa gọi thứ Năm trong tuần là Tinh kỳ tứ (星期四) nghĩa là kỳ sao thứ tư.

Theo một số quy ước (xem ISO 8601), các ngày thứ Năm dùng để đánh số tuần: tuần 1 là tuần được định nghĩa là tuần có thứ Năm đầu tiên trong năm và cứ thế tính tiếp.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Ngày trong tuần Template:Thể loại Commons

Template:Sơ khai

Thể loại:Ngày trong tuần