Thập niên 1960

Revision as of 11:05, 20 July 2018 by Ngọc Xuân bot (talk) (clean up)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Chú thích trong bài Template:Decade Thập niên 1960 chỉ đến những năm từ 1960 đến 1969

Sự kiện

+ Ban nhạc The Beatles tới nước Mỹ (1964), cuộc cách mạng âm nhạc đại chúng bùng nổ.

+ Chiến tranh lạnh giữa hai khối đối địch nhau thời bấy giờ: Phe XHCN do Liên Xô cầm đầu với phe Tư bản CN do Mỹ cầm đầu.

+ Phong trào Chống chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam lan rộng từ nước Mỹ ra khắp thế giới.

+ Những thành công trong việc chinh phục vũ trụ. Trong đó nổi bật là việc con người đặt chân lên Mặt Trăng (1969).

Tham khảo

Template:Sơ khai năm Template:Thể loại Commons

*