Thập niên 1970

Revision as of 10:29, 31 December 2018 by Ngomanh123 (talk) (Đã lùi lại sửa đổi của 171.229.221.139 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Zanyhe)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Chú thích trong bài Template:Decade

Thập niên 1970 hay thập kỷ 1970 chỉ đến những năm từ 1970 đến 1979, kể cả hai năm đó. Không chính thức, nó cũng có thể bao gồm vài năm vào cuối thập niên trước hay vào đầu thập niên sau.

Sự kiện

Chiến tranh Việt Nam kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975

Tham khảo

Template:Sơ khai năm

*