Theodore Roosevelt

Template:Infobox officeholder 1 Theodore Roosevelt, Jr. (27 tháng 10 năm 18586 tháng 1 năm 1919), cũng được gọi là T.R. và công chúng gọi là Teddy, là tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ, và là một lãnh đạo của Đảng Cộng hòa và của Phong trào Tiến bộ. Ông đã đảm trách nhiều vai trò, bao gồm: thống đốc tiểu bang New York, nhà sử học, nhà tự nhiên học, nhà phát minh, tác giả, nhà thám hiểm và quân nhân. Roosevelt nổi tiếng nhất bởi tính cách của mình: nghị lực, những mối quan tâm và thành tựu rộng lớn của ông, mẫu người đầy nam tính và người "cao bồi".

Vào năm 1901, Tổng thống William McKinley bị ám sát, và Roosevelt trở thành Tổng thống ở tuổi 42, là vị Tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.[1] Ông là người đã thực hiện đàm phán, dẫn đến kết thúc của cuộc chiến tranh Nga-Nhật (1904 - 1905) và thành công này khiến cho ông nhận Giải Nobel Hoà bình.[2] Ông là người Mỹ đầu tiên nhận được giải thưởng này. Tuy nhiên, giải Nobel Hòa bình ông nhận vẫn còn gây tranh cãi trong lịch sử vì ông có một vai trò lớn trong cuộc đàn áp đẫm máu các cuộc nổi dậy chống lại cuộc xâm lược của Mỹ tại Philippines.

Các câu nói nổi tiếng

Về chính trị:

 • Không có sự ngẫu nhiên nào trên thương trường chính trị.[3]
 • In any moment of decision, the best thing you can do is the right thing, the next best thing is the wrong thing, and the worst thing you can do is doing nothing"

(Khi quyết định, điều tốt nhất ta có thể làm là quyết định đúng, điều gần như tốt nhất là quyết định sai, và điều tệ nhất là chẳng làm gì cả)

Tham khảo

Chú thích

 1. John F. Kennedy là vị Tổng thống được bầu cử trẻ tuổi nhất. Roosevelt không được bầu cử làm Tổng thống cho đến năm 1904, khi ông đã 46 tuổi.
 2. Frederick W. Marks III, Velvet on Iron: The Diplomacy of Theodore Roosevelt (1979); Greg Russell, "Theodore Roosevelt's Diplomacy and the Quest for Great Power Equilibrium in Asia," Presidential Studies Quarterly 2008 38(3): 433-455
 3. Lời thoại trong phim Iris Phút 22:15 Tập 6

Nguồn sơ cấp

Nguồn thứ cấp

 • Blum, John Morton. (1954). The Republican Roosevelt. Cambridge: Harvard University Press. Series of essays that examine how TR did politics OCLC 310975
 • Brands, Henry William. (1997). T.R.: The Last Romantic. New York: Basic Books. Reprinted 2001, full biography OCLC 36954615
 • Brinkley, Douglas. (2009). The Wilderness Warrior: Theodore Roosevelt and the Crusade for America. New York: HarperCollins. 10-ISBN 0-06-056528-4; 13-ISBN 978-0-06-056528-2;
 • Chace, James. 1912: Wilson, Roosevelt, Taft, and Debs - The Election That Changed the Country. (2004). 323 pp.
 • Cooper, John Milton The Warrior and the Priest: Woodrow Wilson and Theodore Roosevelt. (1983) a dual scholarly biography
 • Dalton, Kathleen. Theodore Roosevelt: A Strenuous Life. (2002), full scholarly biography
 • Fehn, Bruce. "Theodore Roosevelt and American Masculinity." Magazine of History (2005) 19(2): 52–59. Issn: 0882-228x Fulltext online at Ebsco. Provides a lesson plan on TR as the historical figure who most exemplifies the quality of masculinity.
 • Gluck, Sherwin. "T.R.'s Summer White House, Oyster Bay." (1999) Chronicles the events of TR's presidency during the summers of his two terms.
 • Goldman, Eric F. Rendezvous with Destiny: A History of Modern American Reform. (1952) Bancroft Prize, 1953, ISBN 1-56663-369-9
 • Gould, Lewis L. The Presidency of Theodore Roosevelt. (1991), standard history of his domestic and foreign policy as president
 • Harbaugh, William Henry. The Life and Times of Theodore Roosevelt. (1963), full scholarly biography
 • Keller, Morton, ed., Theodore Roosevelt: A Profile (1967) excerpts from TR and from historians.
 • Kohn, Edward. "Crossing the Rubicon: Theodore Roosevelt, Henry Cabot Lodge, and the 1884 Republican National Convention." Journal of the Gilded Age and Progressive Era 2006 5(1): 18–45. Issn: 1537-7814 Fulltext: in History Cooperative
 • Millard, Candice. River of Doubt: Theodore Roosevelt's Darkest Journey. (2005)
 • McCullough, David. Mornings on Horseback, The Story of an Extraordinary Family. a Vanished Way of Life, and the Unique Child Who Became Theodore Roosevelt. (2001) popular biography to 1884
 • Mellander, Gustavo A. (1971). The United States in Panamanian Politics: The Intriguing Formative Years. Daville,Ill.:Interstate Publishers. OCLC 138568.
 • Mellander, Gustavo A.; Nelly Maldonado Mellander (1999). Charles Edward Magoon: The Panama Years. Río Piedras, Puerto Rico: Editorial Plaza Mayor. ISBN 1-56328-155-4. OCLC 42970390.
 • Morris, Edmund The Rise of Theodore Roosevelt, to 1901 (1979); vol 2: Theodore Rex 1901–1909. (2001); Pulitzer prize for Volume 1. Biography.
 • Mowry, George. The Era of Theodore Roosevelt and the Birth of Modern America, 1900–1912. (1954) general survey of era; online
 • Mowry, George E. Theodore Roosevelt and the Progressive Movement. (2001) focus on 1912
 • O'Toole, Patricia. When Trumpets Call: Theodore Roosevelt after the White House. (2005). 494 pp.
 • Pearson, Edmund. Theodore Roosevelt. 1920.
 • Powell, Jim. Bully Boy: The Truth About Theodore Roosevelt's Legacy (Crown Forum, 2006). Examines TR policies from conservative/libertarian perspective. ISBN 0-307-23722-2
 • Pringle, Henry F. Theodore Roosevelt (1932; 2nd ed. 1956), full scholarly biography
 • Putnam, Carleton Theodore Roosevelt: A Biography, Volume I: The Formative Years (1958), only volume published, to age 28.
 • Renehan, Edward J. The Lion's Pride: Theodore Roosevelt and His Family in Peace and War. (Oxford University Press, 1998), examines TR and his family during the World War I period
 • Strock, James M. Theodore Roosevelt on Leadership. Random House, 2003.
 • Watts, Sarah. Rough Rider in the White House: Theodore Roosevelt and the Politics of Desire. 2003. 289 pp.

Chính sách ngoại giao

 • Beale Howard K. Theodore Roosevelt and the Rise of America to World Power. (1956). standard history of his foreign policy
 • Holmes, James R. Theodore Roosevelt and World Order: Police Power in International Relations. 2006. 328 pp.
 • Marks III, Frederick W. Velvet on Iron: The Diplomacy of Theodore Roosevelt (1979)
 • David McCullough. The Path between the Seas: The Creation of the Panama Canal, 1870–1914 (1977).
 • Ricard, Serge. "The Roosevelt Corollary." Presidential Studies Quarterly 2006 36(1): 17–26. Issn: 0360-4918 Fulltext: in Swetswise and Ingenta
 • Tilchin, William N. and Neu, Charles E., ed. Artists of Power: Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, and Their Enduring Impact on U.S. Foreign Policy. Praeger, 2006. 196 pp.
 • Tilchin, William N. Theodore Roosevelt and the British Empire: A Study in Presidential Statecraft (1997)

Template:Sơ khai chính khách Hoa Kỳ

Template:Tổng thống Hoa Kỳ Template:Phó Tổng thống Hoa Kỳ Template:Các chủ đề

Template:Thời gian sống Template:Thể loại Commons


Thể loại:Phó Tổng thống Hoa Kỳ Thể loại:Tổng thống Hoa Kỳ Thể loại:Thống đốc bang New York Thể loại:Người thành phố New York Thể loại:Lịch sử Hoa Kỳ Thể loại:Người Mỹ gốc Hà Lan Thể loại:Gia đình Roosevelt Thể loại:Nhà sử học Mỹ Thể loại:Tín hữu Kitô giáo Mỹ Thể loại:Cựu sinh viên Đại học Harvard Thể loại:Sinh 1858 Thể loại:Mất năm 1919 Thể loại:Người Hoa Kỳ đoạt giải Nobel Thể loại:Người Mỹ gốc Anh Thể loại:Người đoạt giải Nobel Hòa bình Thể loại:Chính trị gia Mỹ thế kỷ 20 Thể loại:Nhà văn Mỹ thế kỷ 20 Thể loại:Tín hữu Tin Lành Mỹ Thể loại:Người Mỹ gốc Đức Thể loại:Người Mỹ gốc Scotland Thể loại:Cựu sinh viên Đại học Columbia