Thiên niên kỷ 2

Template:Chú thích trong bài Template:Thiên niên kỷ

Thiên niên kỷ 2 là khoảng thời gian tính từ ngày 1 tháng 1 năm 1001 đến hết năm 2000, nghĩa là bằng 1000 năm, trong lịch Gregory.

Triều đại thành lập

Ấn Độ

 • Vương triều Hồi giáo Delhi (thế kỷ XII - XVI)
 • Vương triều Mogul (thế kỷ XVI - XIX)

Việt Nam

Trung Quốc

 • Nhà Tống (đến thế kỷ XIII)
 • Nhà Nguyên (thế kỷ XIII - nửa sau thế kỷ XIV)
 • Nhà Minh (nửa sau thế kỷ XIV - nửa đầu thế kỷ XVII)
 • Nhà Thanh (nửa đầu thế kỷ XVII - khoảng đầu những năm 10 của thế kỷ XX)

Lào

 • Lan Xang (thế kỷ XIV - XVIII)
 • Lào (từ thế kỷ XVIII)

Campuchia

 • Angkor (đến nửa đầu thế kỷ XIX)
 • Cambodia (từ cuối thế kỷ XIX)

Thái Lan

 • Sukhothai (từ thế kỷ XIV - cuối thế kỷ XVIII)
 • Xiêm (cuối thế kỷ XVIII - chưa rõ)
 • Thái Lan (chưa rõ - hiện tại)

Indonesia

 • Vương triều Mô-giô-pa-hít (giữa những năm 10 của thế kỷ XIII - cuối những năm 20 của thế kỷ XVI)
 • Indonesia (chưa rõ - chưa rõ)

Myanmar

 • Pa-gan

Chăm Pa

 • Chăm Pa (thế kỷ II - giữa thế kỷ XI)
 • Chiêm Thành (giữa thế kỷ XI - ?)

Tham khảo

Template:Sơ khai năm Template:Thể loại Commons

*02