Thiết Ống

Thiết Ống thuộc huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Template:Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam

Địa giới hành chính

Xã Thiết Ống nằm ở phía tây của huyện Bá Thước, chủ yếu thuộc hữu ngạn sông Mã, có một phần đất thuộc tả ngạn.

Lịch sử hành chính

Xã Thiết Ống còn được gọi là Mường Ống[1], vào thời -Nguyễn là vùng đất thuộc huyện Cẩm Thủy, phủ Thiệu Thiên, Thanh Hóa[2]. Đến năm Thành Thái thứ 14 (1902), thuộc tổng Thiết Ống, châu Lang Chánh. Vào năm Khải Định thứ 10 (1925), tổng Thiết Ống chuyển về châu Tân Hóa mới thành lập[3]. Năm 1943, tổng Thiết Ống nhập với tổng Cổ Lũng thành một bang của châu Quan Hóa. Sau Cách mạng tháng Tám (1945), tổng Thiết Ống thuộc châu Tân Hóa mới tái lập, đến tháng 11 năm 1945, châu Tân Hóa đổi thành châu Bá Thước theo tên của thủ lĩnh Cầm Bá Thước trong phong trào Cần vương[4].

Tháng 3 năm 1948, châu Bá Thước đổi thành huyện Bá Thước, xã Thiết Ống là một trong bảy xã thuộc huyện Bá Thước[4].

Hiện nay, xã Thiết Ống gồm các làng: Thung, Triết, Suội, Chiếng, Dồn, Thúng, Mén, Cởi, Chum, Đốc, Sặng, Đô, Cú, Trệch, Hang, Chiềng, Cốc, Nán và Đồng Tâm[1].

Giao thông

Xã Thiết Ống có quốc lộ 15A và quốc lộ 15C chạy qua.

Văn hóa

Thiết Ống được coi là nơi phát tích của sử thi Đẻ đất đẻ nước, còn dấu tích ở Đồi Chu[1].

Di tích

  • Hang làng Cốc, di chỉ khảo cổ thời kì đồ đá[1].
  • Ải Thiết Ống, trận địa đánh giặc Minh của nghĩa quân Lam Sơn (1422)[1].

Tham khảo

Chú thích

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá, sách đã dẫn, tập II, tr 21.
  2. Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá, sách đã dẫn, tập II, tr 9.
  3. Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá, sách đã dẫn, tập II, tr 24.
  4. 4,0 4,1 Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá, sách đã dẫn, tập II, tr 10.

Template:Sơ khai Hành chính Việt Nam Template:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Bá Thước

Thể loại:Xã, thị trấn thuộc huyện Bá Thước