Truy hồi thông tin

(Redirected from Thu thập thông tin)

Template:Khoa học thông tin Truy hồi thông tin (hay còn gọi là truy vấn thông tin) là hoạt động thu thập các nguồn thông tin liên quan đến một thông tin cần tìm kiếm, có thể dựa trên siêu dữ liệu (metadata) và trên việc đánh chỉ mục toàn văn (hoặc dựa trên nội dung khác). Những hệ thống truy hồi thông tin tự động được sử dụng để giảm thiểu "quá tải thông tin". Nhiều các trường đại học và thư viện công cộng sử dụng hệ thống truy hồi thông tin để cung cấp truy cập đến sách báo và các tài liệu khác. Các máy tìm kiếm trên web được coi là những ứng dụng truy hồi thông tin dễ nhận thấy nhất.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Khoa học Máy tính

Template:Sơ khai


Thể loại:Xử lý ngôn ngữ tự nhiên