Open main menu

Là gì Wiki β

Tiêu dùng

Tiêu dùng là việc sử dụng những của cải vật chất (hàng hóadịch vụ) được sáng tạo, sản xuất ra trong quá trình sản xuất để thoả mãn các nhu cầu của xã hội. Tiêu dùng là giai đoạn quan trọng của tái sản xuất. Tiêu dùng là một động lực của quá trình sản xuất, nó kích thích cho sản xuất phát triển.

Contents

Phân loại

  • Tiêu dùng cho sản xuất
  • Tiêu dùng cho đời sống

Liên kết

Khác

Xem thêm

Tham khảo