Tiếng Ukraina

Revision as of 16:28, 5 June 2018 by HugoAWB (talk) (Moving from Category:Ngôn ngữ của Croatia to Category:Ngôn ngữ tại Croatia using Cat-a-lot)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Infobox Language Template:Văn hóa Ukraina Tiếng Ukraina (украї́нська мо́ва ukrayins'ka mova; [ukrɑ'jinʲsʲkɑ ˈmɔʋɑ]) là một ngôn ngữ thuộc nhánh phía Đông của các ngôn ngữ gốc Slav. Đây là ngôn ngữ chính thức của Ukraina. Ngôn ngữ này sử dụng ký tự Cyrill để viết và có nhiều từ vựng chung với các quốc gia nói các tiếng gốc Slav láng giềng, đáng chú ý là tiếng Ba Lan, tiếng Slovak, tiếng Serbiatiếng Nga.

Tiếng Ukrana có nguồn gốc từ tiếng Slav cổ của quốc gia thời đầu Trung cổ Kievan Rus'. Thời kỳ đầu nó được gọi là tiếng Ruthenia. "Tiếng Ukraina là một có nguồn gốc xuất thân trực hệ của ngôn ngữ thông tục được sử dụng ở Kievan Rus" (thế kỷ 10–13)[1].

Ngôn ngữ này đã bền bỉ tồn tại dù trải qua nhiều lần bị các chế độ do những người không phải thuộc dân tộc Ukraina cầm quyền cấm đoán và ngăn cản sử dụng trong nhiều thế kỷ. Dù vậy, tiếng Ukraina vẫn duy trì được sức sống của nó trong văn hóa dân gian, ca nhạc và văn học của các tác gia nổi bật người Ukraina.

Chú thích

Template:Thể loại Commons Template:Sơ khai ngôn ngữ Template:Wikipedia ngoại ngữ

Template:Ngôn ngữ tại Ukraina Template:Ngôn ngữ tại Nga


Thể loại:Ngôn ngữ tại Azerbaijan Thể loại:Ngôn ngữ tại Croatia Thể loại:Ngôn ngữ tại Canada Thể loại:Ngôn ngữ tại Séc Thể loại:Ngôn ngữ tại Hungary Thể loại:Ngôn ngữ tại Nga Thể loại:Ngôn ngữ tại Ba Lan Thể loại:Ngôn ngữ của România Thể loại:Ngôn ngữ của Serbia Thể loại:Ngôn ngữ tại Slovakia Thể loại:Ngôn ngữ tại Transnistria Thể loại:Ngôn ngữ tại Vương quốc Liên hiệp Anh Thể loại:Ngôn ngữ tại Hoa Kỳ Thể loại:Ngôn ngữ tại UkrainaThể loại:Nghiên cứu Ukraina Thể loại:Nhóm ngôn ngữ Đông Slav