Tiết kiệm

Bỏ tiền lẻ vào một heo đấtchiến thuật tiết kiệm thường thấy.

Tiết kiệm, trong kinh tế học, là phần thu nhập có thể sử dụng không được chi vào tiêu dùng. Các phương pháp tiết kiệm bao gồm việc bỏ tiền vào, ví dụ như tài khoản tiền gửi, tài khoản hưu trí, quỹ đầu tư, hoặc bằng tiền mặt.[1] Tiết kiệm cũng bao gồm việc giảm chi tiêu, như giảm chi phí định kỳ. Về tài chính cá nhân, tiết kiệm nói chung chỉ đến các khoản tiền có mức rủi ro thấp, như tài khoản tiền gửi, trái với đầu tư có rủi ro cao hơn rất nhiều; Trong kinh tế nói rộng hơn, tiết kiệm đề cập đến bất kỳ thu nhập nào không được dùng để tiêu ngay.

Tham khảo

  1. "Random House Unabridged Dictionary." Random House, 2006

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai kinh tế học

Thể loại:Tài chính cá nhân Thể loại:Kinh tế học Thể loại:Lý thuyết tiêu dùng