Toàn quyền

Toàn quyền là một chức danh để chỉ một chính trị gia có thẩm quyền đứng đầu một nước thuộc địa hoặc vùng lãnh thổ. Toàn quyền cũng có thể là một chức sắc được hoàng đế/nữ hoàng của một đế chế/vương quốc cử làm nguyên thủ một quốc gia có chủ quyền (Ví dụ Toàn quyền Canada là đại diện cho Nữ hoàng Elizabeth của Anh và đồng thời là nguyên thủ quốc gia của Canada)

Lịch sử

Trong thời quân chủ phong kiến, có một vài chức danh tương đương với Toàn quyền là:

Vai trò

Ngày nay chức danh Toàn quyền chỉ được dùng để chỉ Nguyên thủ quốc gia của một số nước thuộc Khối Thịnh vượng chung Anh, như là Úc, Canada, New Zealand... Ở các nước này, Nữ hoàng Elizabeth II trên văn bản vẫn là người đứng đầu các quốc gia đó, và Toàn quyền chính là người đại diện cho Nữ hoàng tại các quốc gia đó.

Hầu hết Toàn quyền chỉ mang tính nghi lễ và không có thực quyền. Thủ tướng mới là người nắm quyền thực tế điều hành đất nước.

Tham khảo

Template:Sơ khai

Thể loại:Danh hiệu Thể loại:Tước vị Thể loại:Chức vụ chính phủ Thể loại:Nguyên thủ quốc gia Thể loại:Chức vụ có thẩm quyền Thể loại:Chính quyền địa phương Thể loại:Chính quyền Đế quốc Anh