Trường vector

phải|nhỏ|100px|Trường vector được cho bởi các vector có dạng (−y, x) Trong toán học, trường vector là một kết cấu trong giải tích vector gán tương ứng mỗi vector cho mọi điểm trong một (phần) không gian Euclid.

Các trường vector thường được dùng trong vật lý để miêu tả, ví dụ, tốc độhướng của một chất lưu trong không gian, hoặc độ lớn và hướng của một lực nào đó, như lực từ hay lực hấp dẫn, khi nó thay đổi tùy thuộc vào vị trí. Template:Sơ khai

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Thể loại Commons

Thể loại:Hình học topo vi phân Thể loại:Giải tích vectơ