Trấn Khang

Trấn Khang (chữ Hán giản thể: 镇康县) là một huyện thuộc địa cấp thị Lâm Thương, tỉnh Vân Nam. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trấn Khang có diện tích 2642 ki-lô-mét vuông. Dân số năm 1999 là 154.217 người (1999).[1].Chính quyền huyện đóng ở trấn Phượng Sơn. Mã số bưu chính là 677700.[2] Chính quyền huyện đóng ở trấn Nam Tản. Về mặt hành chính, huyện được chia thành 3 trấn (Phượng Vĩ, Mãnh Phủng, Nam Tản), 4 hương (Mãnh Đôi, Mộc Hán và Quân Trại).

Tham khảo

  1. Template:En National Population Statistics Materials by County and City - 1999 Period, in China County & City Population 1999, Harvard China Historical GIS
  2. Template:En Mã bưu chính Vân Nam

Template:Vân Nam Template:Sơ khai Hành chính Trung Quốc

Thể loại:Lâm Thương Thể loại:Đơn vị cấp huyện Vân Nam