Trận Từ Châu

Template:Chú thích trong bài Template:Thông tin chiến tranh Template:Chiến tranh Trung-Nhật Trận Từ Châu (Template:Ja-jr, Template:Zh-sp, phiên âm Hán-Việt: Từ Châu hội chiến) diễn ra từ tháng 3 đến cuối tháng 5 năm 1938 tại Từ Châu (Giang Tô, Trung Quốc) là một trong những trận đánh có quy mô lớn nhất và khốc liệt nhất trong Chiến tranh Trung-Nhật. 60 vạn quân Trung Quốc đã đấu với 24 vạn quân Nhật Bản. Khoảng 3,7 vạn chiến sĩ của cả hai phía đã hy sinh, khoảng 9,3 vạn chiến sĩ khác bị thương.

Ý đồ của quân Nhật trong trận này là bao vây và tiêu diệt 64 sư đoàn Quân đội Cách mạng Dân quốc mới rút về tụ tập ở Từ Châu là nơi có đại bản doanh của Quân khu 5. Tuy nhiên, do không đủ quân, nên quân Nhật đã không khép kín được vòng vây. Phần lớn quân Trung Quốc đã rút về được phía Tây hoặc phân tán về vùng nông thôn thành các đơn vị du kích.


Tham khảo


Thể loại:Chiến tranh Trung-Nhật Thể loại:Năm 1938 Thể loại:Lịch sử Giang Tô Thể loại:Nhật Bản năm 1938 Thể loại:Xung đột năm 1938 Template:Sơ khai trận chiến