Triều đại Trung Quốc

Trước khi thành lập Trung Hoa Dân Quốc vào năm 1912, quyền lực thống trị tối cao tại Trung Quốc do thành viên các gia tộc thế tập nhau nắm giữ, hình thành nên các triều đại Trung Quốc. Các triều đại có người thống trị tối cao là "vương" hoặc "hoàng đế". Các dân tộc khác nhau lập nên triều đại hoặc chính quyền định đô tại Trung Nguyên, thông thường xưng là vương triều Trung Nguyên; các chính quyền do ngoại tộc thành lập ở ngoài Trung Nguyên, về sau tiến vào thống trị Trung Nguyên được gọi là vương triều chinh phục hoặc vương triều xâm nhập.

Căn cứ lịch sử địa lý học Trung Quốc, các chính quyền hoặc thế lực cát cứ địa phương trong lịch sử Trung Quốc cũng là một bộ phận của các triều đại Trung Quốc[1]

Danh sách triều đại Trung Quốc

nhỏ|300px|Biến đổi cương vực của các triều đại Trung Quốc [[Tập tin:NH temperature 2ka correspond to Chinese dynasty.png|nhỏ|300px|Quan hệ giữa các Triều đại Trung Quốc và nhiệt độ không khí tại Bắc Bán Cầu]] Template:Lịch sử Trung Quốc

Triều đại Thời gian
Hạ khoảng 2070 TCN-khoảng 1600 TCN
Thương khoảng 1600 TCN-khoảng 1046 TCN
Chu khoảng 1046 TCN-khoảng 221 TCN
Tây Chu khoảng 1046 TCN771 TCN
Đông Chu 770 TCN256 TCN
Xuân Thu 770 TCN403 TCN
Chiến Quốc 403 TCN221 TCN
Tần 221 TCN207 TCN
Hán 206 TCN-10/12/220 (202 TCN Lưu Bang xưng đế)
Tây Hán 1/202 TCN-15/1/9
Tân 15/1/9-6/10/23
Đông Hán 5/8/25-10/12/220
Tam Quốc 10/12/220-1/5/280
Tào Ngụy 10/12/220-8/2/266
Thục Hán 4/221-11/263
Đông Ngô 222-1/5/280
Tấn 8/2/266420
Tây Tấn 8/2/266-11/12/316
Đông Tấn 6/4/317-10/7/420
Thập lục quốc 304439
Tiền Triệu 304329
Thành Hán 304347
Tiền Lương 314376
Hậu Triệu 319351
Tiền Yên 337370
Tiền Tần 351394
Hậu Tần 384417
Hậu Yên 384407
Tây Tần 385431
Hậu Lương 386403
Nam Lương 397414
Nam Yên 398410
Tây Lương 400421
Hồ Hạ 407431
Bắc Yên 407436
Bắc Lương 397439
Nam-Bắc triều 420589
Nam triều 420589
Lưu Tống 420479
Nam Tề 479502
Nam Lương 502557
Trần 557589
Bắc triều 439581
Bắc Ngụy 386534
Đông Ngụy 534550
Bắc Tề 550577
Tây Ngụy 535557
Bắc Chu 557581
Tùy 581618
Đường 18/6/618-1/6/907
Ngũ Đại Thập Quốc 1/6/907-3/6/979
Ngũ Đại 1/6/907-3/2/960
Hậu Lương 1/6/907-19/11/923
Hậu Đường 13/5/923-11/1/937
Hậu Tấn 28/11/936-10/1/947
Hậu Hán 10/3/947-2/1/951
Hậu Chu 13/2/951-3/2/960
Thập Quốc 907-3/6/979
Ngô Việt 907978 (năm 893 bắt đầu cát cứ)
Mân 909945 (năm 893 bắt đầu cát cứ)
Nam Bình 924963 (năm 907 bắt đầu cát cứ, tức Kinh Nam Quốc)
Mã Sở 907951 (năm 896 bắt đầu cát cứ)
Nam Ngô 907937 (năm 902 bắt đầu cát cứ)
Nam Đường 937-8/12/975
Nam Hán 917-22/3/971 (năm 905 bắt đầu cát cứ)
Bắc Hán 951-3/6/979
Tiền Thục 907925 (năm 891 bắt đầu cát cứ)
Hậu Thục 934-17/2/965 (năm 925 bắt đầu cát cứ)
Tống 4/2/960-19/3/1279
Bắc Tống 4/2/960-20/3/1127
Nam Tống 12/6/1127-19/3/1279
Liêu 24/2/9471125
Tây Hạ 10381227
Kim 28/1/1115-9/2/1234
Nguyên 18/12/1271-14/9/1368
Minh 23/1/1368-25/4/1644
Thanh 1636-12/2/1912 (năm 1616 lập Hậu Kim, đến năm 1636 cải quốc hiệu thành Thanh)

Template:Toàn cảnh

Thời kỳ

Trong số các triều đại tại Trung Quốc, có một số triều đại có những đặc điểm tương tự nhau hoặc kế thừa nhau về mặt lịch sử, tạo thành một thời kỳ lịch sử.

 • Hạ Thương Chu (còn được gọi là Tam Đại)
 • Xuân Thu Chiến Quốc
 • Tiên Tần
  • Thời kỳ lịch sử trước thời nhà Tần.
 • Tần Hán
 • Ngụy-Tấn-Nam-Bắc triều (cũng gọi là Tam Quốc Lưỡng Tấn Nam-Bắc triều)
 • Ngụy Tấn
 • Thập lục quốc hoặc Đông Tấn thập lục quốc
 • Lục triều
  • Đông Ngô, Đông Tấn có kinh đô đặt tại Kiến Khang (Đông Ngô gọi là Kiến Nghiệp, do nhà Tấn kiêng húy Tấn Hoài Đế Tư Mã Nghiệp đổi ra Kiến Khang) và Nam triều Tống, Tề, Lương, Trần hoặc Tào Ngụy và nhà Tấn cùng các Nam triều Tống, Tề, Lương, Trần.
 • Tùy Đường
  • Nhà Tùy, nhà Đường: thời kỳ đế quốc thống nhất sau một thời gian dài chiến loạn, tiếp theo là thời kỳ chiến loạn Ngũ Đại Thập Quốc. Vào thời cuối thời Tùy đầu thời Đường là 14 năm chiến loạn do nông dân khởi nghĩa cuối thời Tùy.
 • Đường Tống
 • Hán Đường
  • Nhà Hán, nhà Đường: thời kỳ hai đế quốc phát triển tối cường. Hai triều đại cách nhau 369 năm, giữa đó là thời kỳ Ngụy Tấn Nam-Bắc triều và 37 năm thời nhà Tùy.
 • Ngũ Đại Thập Quốc
 • Tống Liêu Hạ Kim
 • Tống Liêu Kim Nguyên
  • Nhà Tống đến nhà Nguyên: thời kỳ nhiều dân tộc cạnh tranh, nhà Tống của người Hán, nhà Liêu của người Khiết Đan, nhà Kim của người Nữ Chân và nhà Nguyên của người Mông Cổ tranh đoạt Trung Quốc. Bên cạnh đó còn có Tây HạĐại Lý.
 • Nguyên Minh Thanh
 • Minh Thanh
  • Nhà Minh, nhà Thanh: hai đế quốc cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc trước thời cộng hòa, đặt nền móng cho truyền thống văn hóa Trung Quốc ngày nay.

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Thể loại:Lịch sử Trung Quốc *