Triệu

Template:Chú thích trong bài Template:Bài cùng tên Template:Số 1000000 (một triệu) là một số tự nhiên ngay sau 999999 và ngay trước 1000001. Thường ký hiệu là: M (có gạch ngang trên đầu), Mio...

  • Căn bậc hai của 1000000 là 1000.

Template:Thể loại Commons

Tham khảo

Template:Sơ khai toán học

Thể loại:Số nguyên