Trung tá

Template:Tầm nhìn hẹp Template:Nhiều hình

Trong Quân đội nhân dân Việt Nam đây là quân hàm sĩ quan trung cấp, trên cấp Thiếu tá và dưới Thượng tá. Quân hàm này thường đảm nhiệm chức vụ Trung đoàn trưởng hoặc trung đoàn phó, lữ đoàn phó.

Trong Quân đội Việt Nam cộng hoà và ở quân đội đa số các nước (ở Quân đội Mỹquân đội Hoàng gia Anh gọi là Lieutenant-Colonel,) đây là quân hàm sĩ quan trên cấp thiếu tá, dưới cấp Đại tá và thường đảm nhiêm chức trung đoàn trưởng hoặc phó

Trong Công an Nhân dân Việt Nam sĩ quan cấp trung tá thường đảm nhiệm chức vụ từ Trưởng Công an phường, , thị trấn, đội trưởng của các đội đến trưởng công an quận, huyện, thị xãthành phố trực thuộc tỉnh

Tham khảo

Template:Sơ khai

Thể loại:Quân hàm Thể loại:Sơ khai