Trung tướng

Template:Chú thích trong bài

Trung tướngquân hàm sĩ quan cao cấp trong quân đội nhiều quốc gia. Trong các lực lượng vũ trang Việt Nam, kể cả Quân đội và Công an, quân hàm này dưới hàm Thượng tướng, trên Thiếu tướng.

Quân hàm Trung tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam mang 2 sao, hiện nay, tương đương quân hàm Lieutenant General (Quân đội tức Lục quân Mỹ, có 3 sao; Quân đội tức Lục quân Hoàng gia Anh), Général de Corps d'Armée (Quân đội tức Lục quân Pháp, có 4 sao), Генерал-лейтенант (Quân đội tức Lục quân Nga), Zhong Jiang 中将 (Quân đội Trung Quốc).

Hàm tương đương trong Hải quân Anh và Mỹ là Vice Admiral (Phó Đô đốc), trong Hải quân Pháp là Vice-amiral d'escadre (Phó Đô đốc Hạm đội, có 4 sao), trong Hải quân Nga là вице-адмирал (Phó Đô đốc). Trung tướng Không quân Anh được gọi là Air Marshal.

Trung tướng trong Quân đội Trung Quốc thường đảm nhiệm chức vụ quân đoàn trưởng, Tư lệnh hoặc Phó Tư lệnh Đại quân khu.

Quân đội Nhân dân Việt Nam

Trung tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam thường đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm các Tổng cục trong Quân đội, Tư lệnh và Chính ủy quân khu, Quân chủng, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Theo Luật sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam (1999) thì Trung tướng là bậc quân hàm cao nhất của quân nhân giữ chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục (trừ Tổng cục Chính trị), Tư lệnh quân khu, quân chủng và tương đương.

Trung tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt NamNguyễn Bình, được phong năm 1948.

Trong lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam, quân hàm tương đương là Phó Đô đốc. Theo Luật sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam (1999) thì Phó Đô đốc là bậc quân hàm cao nhất của quân nhân giữ chức vụ Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Một số Trung tướng tiêu biểu:

Xem Danh sách các Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam

Công an Nhân dân Việt Nam

Trong Công an Nhân dân Việt Nam Trung tướng thường đảm nhiệm chức vụ từ Giám đốc công an thành phố Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh cho tới Tổng cục trưởng, Thứ trưởng bộ Công an. nhỏ|243x243px Một số Trung tướng tiêu biểu:

Xem Trung tướng Công an Nhân dân Việt Nam

Quân lực Việt Nam Cộng hòa (1955-1975)

nhỏ|262x262px Trong Quân lực Việt Nam Cộng hòa, quân hàm này mang 3 sao, dưới Đại tướng, trên Thiếu tướng.

Trong lực lượng Hải quân Việt Nam Cộng hòa, quân hàm tương đương là Phó Đô đốc.

Một số Trung tướng tiêu biểu:

Xem Danh sách Trung tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa

Xem thêm

Tham khảo

*