Truyền thuyết Arthur

Scan of the front cover of the 1903 first edition of The Story of King Arthur and His Knights by Howard Pyle, published by Charles Scribner's Sons.
Illustration from "In The Court of King Arthur" by Samuel E. Lowe, illustrated by Neil O'Keeffe.

Truyền thuyết Arthur[1] (tiếng Anh: Arthurian legend) là dụng ngữ mô tả hệ thống dật sự xoay quanh nhân vật vua Arthur, xuất hiện ở trung đại trung thế kỷ với mục đích gầy dựng bộ quy tắc hiệp sĩ cho các nhóm Thập Tự quân.

Xem thêm

Tham khảo