Tuân (nước)

Template:Infobox Former Country Tuân (Chinese: ; pinyin: Xún) là một nước chư hầu thuộc lưu vực sông Phần tỉnh Sơn Tây thời Tây ChuXuân Thu trong lịch sử Trung Quốc.

Đầu thời Xuân Thu nước Tấn bị xâu xé vì nội loạn, nước Tuân từng tham gia việc thảo phạt Khúc Ốc, tước Bá đất Khúc Ốc đương thời về sau chính là Tấn Vũ công. Sau khi ổn định tình hình trong nước, Tấn Vũ công liền mang quân diệt luôn nước Tuân.[1]

Theo Xuân Thu Tả thị truyện - Hoàn công cửu niên ghi chép là vào năm 703 TCN, vua năm nước chư hầu Quắc, Nhuế, Lương, Tuân và Giả dẫn binh thảo phạt Khúc Ốc Vũ công.[1]

Quân chủ nước Tuân

Tham khảo

  1. 1,0 1,1 Dương Bá Tuấn, Xuân Thu Tả truyện chú - Hoàn công cửu niên, Trung Hoa Thư Cục bản in lần 2 tháng 5 năm 1990, trang 126
  2. Ngô Trấn Phong, Kim văn nhân danh hối biên, Trung Hoa Thư Cục bản in lần 1 tháng 8 năm 2006, trang 249
  3. Ngô Trấn Phong, Kim văn nhân danh hối biên, Trung Hoa Thư Cục bản in lần 1 tháng 8 năm 2006, trang 250

Template:Xuân Thu

Template:Sơ khai Trung Quốc


Thể loại:Tây Chu Thể loại:Xuân Thu Thể loại:Các nước chư hầu Trung Quốc cổ đại Thể loại:Lịch sử Sơn Tây (Trung Quốc)