Tuần Giáo

Template:Dablink Template:Coor Template:Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam

Tuần Giáo là một huyện miền núi thuộc tỉnh Điện Biên [1][2].

Địa lý

Địa giới hành chính huyện được điều chỉnh lần gần đây nhất theo Nghị định 135/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 trên cơ sở tách một phần của huyện Tuần Giáo cũ để thành lập thêm huyện Mường Ảng. Địa giới hành chính hiện tại của huyện Tuần Giáo: phía đông giáp huyện Quỳnh NhaiThuận Châu của tỉnh Sơn La; phía tây giáp huyện Mường Chà; phía nam giáp huyện Mường Ảng; phía bắc giáp huyện Tủa Chùa. Sau khi điều chỉnh, huyện Tuần Giáo mới còn lại 113.629,45 ha diện tích tự nhiên và 71.423 người,

Phân chia hành chính

Huyện có 19 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm 1 thị trấn Tuần Giáo và 18 xã: Chiềng Đông, Chiềng Sinh, Mùn Chung, Mường Khong, Mường Mùn, Mường Thín, Nà Sáy, Nà Tòng, Phình Sáng, Pú Nhung, Pú Xi, Quài Cang, Quài Nưa, Quài Tở, Rạng Đông, Ta Ma, Tênh Phông, Tỏa Tình.

Lịch sử

Sau năm 1954, huyện Tuần Giáo có thị trấn nông trường Mường Ẳng và 20 xã: Búng Lao, Chiềng Sinh, Mùn Chung, Mường Ảng, Mường Báng, Mường Đăng, Mường Đun, Mường Lạn, Mường Mùn, Mường Thín, Nà Sáy, Phình Sáng, Pú Nhung, Quài Cang, Quài Nưa, Quài Tở, Sáng Nhè, Ta Ma, Tênh Phong, Tỏa Tình.

Ngày 7-4-1965, thành lập thị trấn Tuần Giáo - thị trấn huyện lị huyện Tuần Giáo.

Ngày 30-3-1967, chia xã Mường Ẳng thành 3 xã: Ẳng Cang, Ẳng Nưa, Ẳng Tở.

Ngày 15-12-1977, chuyển 3 xã Mường Báng, Mường Đun, Sáng Nhè về huyện Tủa Chùa quản lý.

Ngày 26-5-1997, giải thể thị trấn nông trường Mường Ẳng, thành lập thị trấn Mường Ẳng trên cơ sở 502 ha diện tích tự nhiên và 2.900 nhân khẩu của xã Ẳng Nưa.

Ngày 26-11-2003, huyện Tuần Giáo thuộc tỉnh Điện Biên vừa được thành lập.

Cuối năm 2005, huyện Tuần Giáo có 2 thị trấn: Tuần Giáo (huyện lị), Mường Ẳng và 19 xã: Chiềng Sinh, Mường Mùn, Mường Thín, Nà Sáy, Phình Sáng, Pú Nhung, Quài Cang, Quài Nưa, Quài Tở, Ta Ma, Tênh Phông, Tỏa Tình, Mùn Chung, Ảng Cang, Ảng Nưa, Ảng Tở, Búng Lao, Mường Đăng, Mường Lạn.

Ngày 14-11-2006, thành lập 3 xã: Xuân Lao, Nặm Lịch, Ngối Cáy, đổi tên thị trấn Mường Ẳng thành thị trấn Mường Ảng. Cùng năm này, tách thị trấn Mường Ảng và 9 xã: Ẳng Cang, Ẳng Nưa, Ẳng Tở, Búng Lao, Mường Lạn, Mường Đăng, Xuân Lao, Nặm Lịch, Ngối Cáy để thành lập huyện Mường Ảng, huyện Tuần Giáo còn lại 1 thị trấn Tuần Giáo và 13 xã: Chiềng Sinh, Mùn Chung, Mường Mùn, Mường Thín, Nà Sáy, Phình Sáng, Pú Nhung, Quài Cang, Quài Nưa, Quài Tở, Ta Ma, Tênh Phông, Tỏa Tình.

Ngày 25-8-2012, thành lập 5 xã: Nà Tòng, Pú Xi, Rạng Đông, Chiềng Đông, Mường Khong.

Tham khảo

  1. Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg của Chính phủ ngày 08/07/2004 ban hành Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam có đến 30/6/2004. Thuky Luat Online, 2016. Truy cập 25/12/2018.
  2. Thông tư 47/2013/TT-BTNMT ngày 26/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục địa danh... phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Điện Biên. Thuky Luat Online, 2016. Truy cập 25/12/2018.

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai địa lý Việt Nam

Template:Các đơn vị hành chính thuộc tỉnh Điện Biên

Thể loại:Huyện Điện Biên