Tuổi trẻ

Template:Bài cùng tênTemplate:Cần biên tậpTemplate:Thiếu nguồn gốc Tuổi trẻ chỉ quãng thời gian dưới 40 tuổi của một đời người.

Nếu so với quan niệm xưa Sinh, Lão, Bệnh, Tử thì tuổi trẻ chẳng đáng phải kể ra vì nó trôi qua quá nhanh. Tuy nhiên trong sự phát triển xã hội đây là quãng thời gian tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và bắt đầu có đóng góp cho cuộc sống chung và riêng của một cá nhân.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Thể loại Commons

Template:Kiểm soát tính nhất quán

Template:Sơ khai

Thể loại:Tuổi trẻ