Udmurtia

Template:Infobox Russian federal subject Cộng hòa Udmurt (tiếng Nga: Удму́ртская Pеспу́блика; tiếng Udmurt: Удмурт Республика) hay Udmurtia (Удму́ртия) là một chủ thể liên bang của Nga (một nước cộng hòa). Diện tích nước cộng hòa này là 42.000 km² với dân số 1.600.000. Thủ đô là Izhevsk.

Tham khảo

Liên kết

Template:Đơn vị hành chính của Nga

Thể loại:Khởi đầu năm 1934