Urbana

Template:Infobox CityIT

Urbana là một đô thị ở tỉnh Padova, ở vùnh Veneto phía bắc Italia. Đô thị này rộng 17 km2, có dân số theo điều tra cuối năm 2004 là 2235 người.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai Ý
Template:Tỉnh Padova

Thể loại:Đô thị tỉnh Padova