Sông Vàm Cỏ Tây

(Redirected from Vàm Cỏ Tây)

250px|nhỏ|phải|sông Vàm Cỏ Tây qua TP.Tân An [[Tập tin:NamKyLucTinh1863.jpg|nhỏ|300px|phải|Sông Hưng Hòa (Vũng Gù) tức Vàm Cỏ Tây, Rạch Tầm Long chi lưu của sông Hưng Hòa trong bản đồ Nam Kỳ Lục tỉnh năm 1861-1863.]]

Sông Vàm Cỏ Tây là tên một con sông chảy qua tỉnh Long AnTiền Giang. Thành phố Tân An của tỉnh Long An nằm bên hữu ngạn con sông này.

Vàm Cỏ Tây vừa là phân lưu của sông Tiền vừa là phụ lưu của sông Đồng Nai. Sông này lấy nước từ sông Tiền và vùng Đồng Tháp Mười[1] rồi hợp lưu với sông Vàm Cỏ Đông tạo thành sông Vàm Cỏ. Vàm Cỏ Tây được xem là ranh giới phía đông bắc của đồng bằng sông Cửu Long.

Sông Vàm Cỏ Tây bắt nguồn từ 2 nguồn chính:

Trong lãnh thổ Việt Nam sông Vàm Cỏ Tây được tính từ rạch Long Khốt, chảy qua các huyện Vĩnh Hưng, Tân Thạnh, Tân Hưng, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Tân Trụ, Cần Đước, Châu Thành và Thành phố Tân An của tỉnh Long An. Sông cùng với sông Vàm Cỏ Đông hợp thành sông Vàm Cỏ ở Tân Trụ, rồi đổ ra cửa Xoài Rạp. Phần hạ lưu sông Vàm Cỏ Tây, về phía tây, nhận nước từ vùng Đồng Tháp Mười qua các kênh rạch chính như: kênh Dương Văn Dương-Bắc Đông, kênh Nguyễn Văn Tiếp-rạch Chanh[2]. Phía đông hạ lưu Vàm Cỏ Tây nối thông với sông Vàm Cỏ Đông qua hệ thống các kênh Trà Cú Thượng, kênh Thủ Thừa (Trà Cú). Phần hạ lưu sông Vàm Cỏ Tây, về phía nam, đổ nước vào sông Tiền Giang trước khi hợp thành sông Vàm Cỏ, qua sông Bảo Định và các kênh rạch nhỏ nối vào kênh Chợ GạoTiền Giang.

Sông Vàm Cỏ Tây và Đông nước có màu xanh khi thủy triều lên và vàng đục khi thủy triều xuống. Đây là nét đặc trưng riêng của sông Vàm Cỏ, khác với các sông khác ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Sông Vàm Cỏ Tây độ dài qua tỉnh Long An là 186 km, nguồn nước chủ yếu do sông Tiền tiếp sang qua kênh Hồng Ngự, đáp ứng một phần nhu cầu nước tưới cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho dân cư.

Phần chính của sông Vàm Cỏ Tây và tất cả các chi lưu của nó vào thời nhà Nguyễn được gọi là sông Hưng Hòa. Đại Nam nhất thống chí chép rằng[3]:

Các cây cầu bắc qua sông có: Cầu treo Cả Rưng (Vĩnh Hưng), cầu Mới (cầu Mộc Hóa) tại Mộc Hóa trên quốc lộ 62, cầu Tuyên Nhơn (trên quốc lộ N2), cầu Dây Võng (Thủ Thừa), cầu nối cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, cầu Tân An 2, Cầu Tân An 1 (cũ) (Long An), Cầu dây văng Bình Phong Thạnh (huyện Mộc Hóa).Sông Vàm Cỏ Tây có tổng chiều dài chính thức hết tất cả luôn là 235 kilômét

Chú thích

  1. Sông Vàm Cỏ Tây trên trang Cồ Việt.
  2. Lịch sử đào kênh Nam Bộ thời nhà Nguyễn từ thế kỷ 18 đến giữa thế kỷ 19, Phạm Đức Hảnh.
  3. Đại Nam nhất thống chí, Nam Kỳ lục tỉnh, quyển XXVIII, tỉnh Định Tường, trang 92.
  4. Tức Ba Phnom hay Ba Nam.
  5. Tức bảo Hưng Nguyên, nay khoảng xã Hưng Điền A huyện Vĩnh Hưng.
  6. Nay là xã Tuyên Bình.
  7. Rạch Chanh-kênh Nguyễn Văn Tiếp.
  8. Kênh Thủ Thừa.
  9. Tức sông Lức (Bến Lức).

Tham khảo

Vàm Cỏ Tây Vàm Cỏ Tây Thể loại:Sông, Kênh Long An Thể loại:Sông tại Tiền Giang