Vô tận

Template:Chú thích trong bài Template:Cần biên tập Template:1000 bài cơ bảnnhỏ|Biểu tượng vô tận Vô tận, Vô hạn hay vô cực là thuật ngữ dùng trong thần học, triết học, toán học cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Vô tận theo nghĩa thông thường nghĩa là không giới hạn, không có xác định được kích thước hay số lượng cụ thể. Với ý nghĩa này, vô tận trùng với vô hạn, vô cùng. Trong toán học, vô cực được ký hiệu bằng .

Vô tận trong vũ trụ học

Các nghiên cứu về vũ trụ đưa đến một kết quả rằng, vũ trụ hay vũ trụ quan sát được của chúng ta là hữu hạn nhưng không có biên.Template:Cần dẫn nguồn Theo như kết quả hiện giờ vũ trụ vẫn còn nhiều bí ẩn. Sự vô biên hay hữu biên của vũ trụ chưa được chứng minh. Chúng ta nên biết hầu hết các hình ảnh về vũ trụ là ảnh của mô hình dự đoán (không phải do chụp thực tế mà có). Các nhà khoa học thể hiện mô hình cho chúng ta dễ hiểu.

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Thể loại Commons

Template:Sơ khai toán học Template:Kiểm soát tính nhất quán Template:Vô tận Thể loại:Hằng số toán học Thể loại:Thuật ngữ triết học Thể loại:Bài cơ bản sơ khai Thể loại:Thần học Thể loại:Khái niệm triết học Thể loại:Khái niệm logic Thể loại:Đối tượng toán học