Văn Chấn

Template:Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam

Văn Chấn là huyện nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Yên Bái.

Địa lý

Văn Chấn có diện tích tự nhiên 1.224 km² và dân số 134.000 người (2004). Huyện lỵ là xã Sơn Thịnh nằm trên quốc lộ 32, cách thị xã Nghĩa Lộ khoảng 10 km về hướng Bắc và thành phố Yên Bái 70 km về hướng Tây.

Hành chính

nhỏ|phải|Suối nước khoáng tại Văn Chấn, phía xa mờ là dãy núi nơi có đặc sản chè Suối Giàng

Huyện Văn Chấn gồm 31 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 3 thị trấn: thị trấn nông trường Liên Sơn, thị trấn nông trường Nghĩa Lộ, thị trấn nông trường Trần Phú và 28 xã: An Lương, Bình Thuận, Cát Thịnh, Chấn Thịnh, Đại Lịch, Đồng Khê, Gia Hội, Hạnh Sơn, Minh An, Nậm Búng, Nậm Lành, Nậm Mười, Nghĩa Sơn, Nghĩa Tâm, Phù Nham, Phúc Sơn, Sơn A, Sơn Lương, Sơn Thịnh (huyện lỵ), Sùng Đô, Suối Bu, Suối Giàng, Suối Quyền, Tân Thịnh, Thạch Lương, Thanh Lương, Thượng Bằng La, Tú Lệ.

Lịch sử

Văn Chấn vốn là một châu thuộc khu tự trị Tây Bắc rồi từ năm 1962 đến năm 1975, thuộc tỉnh Nghĩa Lộ.

Sau năm 1975, huyện Văn Chấn thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn, gồm 3 thị trấn nông trường: Liên Sơn, Nghĩa Lộ, Trần Phú và 32 xã: An Lương, Bản Hẻo, Bình Thuận, Cát Thịnh, Chấn Thịnh, Đại Lịch, Đồng Khê, Gia Hội, Hạnh Sơn, Minh An, Nậm Búng, Nậm Lành, Nậm Mười, Nghĩa An, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc, Nghĩa Sơn, Nghĩa Tâm, Phù Nham, Phúc Sơn, Sơn A, Sơn Lương, Sơn Thịnh, Sùng Đô, Suối Bu, Suối Giàng, Suối Quyền, Tân Thịnh, Thạch Lương, Thanh Lương, Thượng Bằng La, Tú Lệ.

Ngày 4-3-1978, thị xã Nghĩa Lộ được sáp nhập vào huyện Văn Chấn và chuyển thành thị trấn Nghĩa Lộ - thị trấn huyện lị của huyện này

Đến ngày 15-5-1995, thị trấn Nghĩa Lộ lại tách ra lập lại thị xã riêng, huyện lỵ huyện Văn Chấn được dời về xã Sơn Thịnh.

Ngày 23-2-1977, chuyển xã Bản Hẻo thành thị trấn nông trường Bản Hẻo, huyện Văn Chấn có 4 thị trấn và 31 xã.

Tháng 10-1989, giải thể thị trấn nông trường Bản Hẻo và sáp nhập toàn bộ diện tích vào thị trấn nông trường Liên Sơn.

Ngày 24-12-2003, chuyển 3 xã Nghĩa An, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc về thị xã Nghĩa Lộ quản lý. Từ đó, huyện còn lại 3 thị trấn nông trường và 28 xã như hiện nay.

Theo quy hoạch chung thị xã Nghĩa Lộ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, các xã: Thanh Lương, Thạch Lương, Phù Nham, Hạnh Sơn, Phúc Sơn, Sơn A và thị trấn nông trường Nghĩa Lộ sẽ được sáp nhập vào thị xã Nghĩa Lộ để đạt chuẩn đô thị loại III và sẽ trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trong tương lai.

Du lịch

Văn Chấn có nguồn suối khoáng nước nóng ở địa bàn 2 xã Sơn Thịnh và Sơn A có thể khai thác phục vụ nghỉ dưỡng và tắm khoáng, nằm gần đó là khu vực Suối Giàng với loại chè Suối Giàng ngon có tiếng.

Các đặc sản của Văn Chấn nổi tiếng với xôi nếp Tú Lệ, chè tuyết cổ thụ Suối Giàng.

Chú thích

Tham khảo

  • Vietnam Administrative Atlas, Nhà xuất bản Bản Đồ 2004

Template:Các huyện thị Yên Bái

Template:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Văn Chấn Template:Sơ khai Hành chính Việt Nam

Thể loại:Huyện Yên Bái